Programma saimnieciskās darbības uzsācējiem

“No idejas līdz savam biznesam”.

Mācību kursu kopējais ilgums 180 akadēmiskās stundas. Mācību programma ir strukturēta moduļos, ko kursu veidā iespējams apgūt arī katru atsevišķi. Mācību kopējā struktūra veido biznesa plāna pamatu. Dalībnieki nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktisko vingrinājumu pieredzi izmanto, lai veidotu savas idejas biznesa koncepciju, tad biznesa plānu, ko kursa noslēgumā prezentē grupas ietvaros. Biznesa plāna rakstīšanai kursos tiek piedāvāta viena no labākajām biznesa plānu gatavošanas elektroniskajām platformām iPlanner.net  3 mēnešu licences abonēšanas maksa ir iekļauta kursa cenā.

1. Modulis „Komercdarbības pamati” (mazā biznesa organizācija) – 8 nodarbības. Dod pamatzināšanas komercdarbības organizācijā, ja esat nolēmuši patstāvīgi realizēt biznesa projektu uzsākot komercdarbību vai pašnodarbinātību.

2. Modulis „Vadības pamati” 2 nodarbības.  Mācību laikā kursa dalībnieks apgūst vadības pamatus, lēmumu pieņemšanas procesa norisi, organizācijas struktūras veidošanu, darbu koordinēšanas pamatus, kā arī iepazīstas ar vadītāja lomu organizācijas vadīšanā, vadīšanas psiholoģiskiem aspektiem.

3. Modulis „Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums” 2 nodarbības.  Mācību moduļa mērķis ir dot nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību. Mācību dalībnieki iepazīst uzņēmējdarbības terminoloģiju, kas tiek izmantota likumdošanā, izprot komercdarbības tiesiskās formas, to atšķirības un priekšrocības, reģistrācijas kārtību valsts institūcijās, darba likumdošanas pamatus. Praktiski izpēta LR Uzņēmumu reģistra piedāvātos pakalpojumus un izmēģina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanu.

4. Modulis „Uzņēmuma finanšu vadība” 2 nodarbības. Mācību moduļa mērķis ir nodrošināt kursa klausītājus ar teorētiskām un praktiskām zināšanām uzņēmuma finanšu vadībā, darbības stratēģiskajā plānošanā un pārbaudītu finanšu vadības metožu izmantošanā.

5. Modulis „Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi” 2 nodarbības.  Mācību moduļa mērķis ir kursu dalībniekiem dot teorētiskas un praktiskas pamata zināšanas un izpratni komercdarbības grāmatvedībā un nodokļu nomaksas kārtībā.

6. Modulis „Mārketinga pamati” 2 nodarbības. Mācību moduļa mērķis ir izskaidrot praktiskā mārketinga pamatprincipus, pārdošanas pamatprincipus un mārketinga plānošanu. Nodarbībās dalībniekiem jāpapildina sava biznesa plāna mārketinga sadaļa.

Pieteikties uz mācībām varat klikšķinot šeit.

Cena par 1. Moduli – Pamata moduli ir 330.-EUR ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Cena par jebkuru no izvēles moduļiem Nr. 2-6 ir 50.-EUR ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s