Par mums

Vēsma, Žanna un Jānis. Katrs esam patstāvīgs konsultants. Esam atšķirīgi savās kompetencēs, taču kopīgas ir vērtības un pārliecība, ka godaprāts ir vērtīgāks par ātru biznesu naudas dēļ. Strādājam kopā, kad tas ir lietderīgi klienta interesēm. “Laba doma” nav atsevišķi reģistrēta komercsabiedrība. “Laba doma” ir kopīga platforma kopīgam darbam un to Jums arī piedāvājam.