Vēsma Uzuleņa

Vesma-plavaBiznesa un personības attīstības konsultante vairāk kā ar 20 gadu praktisku pieredzi. Vadu dažāda veida ar personāla un uzņēmuma vadības jomu saistītus seminārus.
Abas manas pamatizglītības (LU Fizikas un matemātikas fakultātē iegūtā matemātiķa – pasniedzēja kvalifikācija un RSEBAA personāla vadības maģistra grāds) sniedz man iespēju uz organizācijā notiekošo paskatīties gan sistēmiski, gan no vadītāju un darbinieku puses. Esmu pārliecinājusies, ka abi šie faktori ir vienlīdz nozīmīgi veiksmīga rezultāta sasniegšanai.
Joprojām novērtēju tās teorētiskās un praktiskās mācības (1994. – 1998.), kurās ES PHARE programmas ietvaros apguvu biznesa vadības konsultanta un pasniedzēja prasmes Lielbritānijas, Somijas un Dānijas konsultantu vadībā.
Esmu iepazinusi vairāk kā 50 dažādu nozaru uzņēmumus, kuros veidoju kvalitātes vadības sistēmas un ieviesu personāla vadības risinājumus – kompetenču modeli, darba izpildes vērtēšanu, motivācijas sistēmu.
Kopš 1995.gada esmu personības attīstības kursu pasniedzēja (The Springboard Consultancy sertifikāts, UK).
2009.gadā ieguvu kouča sertifikātu (Baltic Coaching centre), 2014.gadā – mediatora sertifikātu (Mediācija un ADR).