Vadības sistēmu iekšējais audits

JB-mdraugi

Vadības sistēmu iekšējā audita būtiskā atšķirība no ārējā ir tāda, ka visa auditā iegūtā informācija paliek vienīgi paša uzņēmuma rīcībā. Iekšējo auditu pasūtītāja uzdevumā var veikt arī kompetenti cilvēki “no ārienes”.

Atbilstoši jūsu vēlmēm varam auditēt sistēmu kopumā vai arī atsevišķus tās elementus:

– Vadības kvalitātes sistēmu audits,
– Funcionālais audits – organizācijas darbības novērtējums atbilstoši organizācijas pamata uzdevumam,
– Jūsu piegādātāju audits,
– Personāla vadības audits,
– Izsekojamības sistēmu testēšana – produktu atsaukšanas simulāciju mācības.

LABA DOMA ir iekšējā audita veikšanā iesaistīt uzņēmuma darbiniekus un nodot pieredzi viņiem. Esam gatavi veikt iekšējo auditoru apmācību jūsu darbiniekiem.