Vadības sistēmu izstrāde un pilnveidošana

Ja Jūsu uzņēmums darbojas, tad vadības sistēma jau eksistē. Cik tā ir piemērota Jums?

Vai esat kādreiz aizdomājušies par jautājumiem:
• Vai starp struktūrvienībām pastāv cieša sadarbība vai arī tās vairāk darbojas kā konkurenti / suverēni katra pati par sevi?
• Vai visiem iesaistītajiem darbiniekiem ir vienota izpratne par lietu kārtību un procesu norišu secību?
• Kā mēs zinām, ka mūsu darbinieki savlaicīgi un precīzi izpilda norādes?
• Kādi dati ir pamatā mūsu lēmumam par nepieciešamajām izmaiņām?
• Vai mēs varam strādāt efektīvāk un kā?

Savu vadības sistēmu varat veidot atbilstoši noteiktu standartu, piemēram, ISO 9001; ISO 14001; Investors in Excellence,ISO 22000 u.c. prasībām, varat integrēt arī vairāku standartu prasības vienā sistēmā.

Prakse rāda, ka gadījumos, kad vadības sistēmas izstrādē vai tās pilnveidošanā iesaista uzņēmuma darbiniekus, tad pieaug to motivācija, uzlabojas komunikācija starp struktūrvienībām, samazinās kļūdu daudzums un darbs kļūst efektīvāks.

LABA DOMA ir sākt ar vispārēju stāvokļa novērtēšanu (Ekspress diagnostiku). Tas ļaus  ieraudzīt „vājākos ķēdes posmus” vai „šauros pudeles kaklus” un, pirmkārt, sakārtot darbu šajās vietās.

Gala rezultātā vērtīgākais ieguvums ir noteikt kļūdu cēloņus un izskaust tos, tādā veidā pilnveidojot uzņēmuma darbību.