Uzņēmuma iekšējo pasniedzēju apmācība

Janis_KONG

Ir daudz organizāciju, kurās darbinieku apmācības notiek iekšienē pašu spēkiem. Ja vēlaties paaugstināt šo apmācību efektivitāti un rezultativitāti, LABA DOMA ir investēt naudu pasniedzēju, jeb treneru prasmju pilnveidošanā. Jo neatkarīgi no mācību temata rezultātus nosaka pasniedzēja/ trenera prasme izmantot dažādas apmācību metodes un iesaistīt dalībniekus mācību procesā.

Mācību metodes: lekcijas, lomu spēles, individuālie un grupu darbi, diskusijas, „case studies”, semināri, testi, demonstrācijas, debates, filmas un video, u.c.
Cik daudz no tām Jūs izmantojat?

Kā izprast dalībnieku mācīšanās stilus un pielāgot tiem savu mācību kursu?

Par šo un daudz ko citu praktiskajā un interaktīvajā 2-3 dienu Pasniedzēju apmācību kursā.